prawo i przepisy wędkarskie
Wędkarstwo, jak każda dziedzina życia, obwarowana jest różnymi przepisami. Jeśli chodzi o prawo i przepisy wędkarskie, to Polski Związek Wędkarski wymienia m.in. takie dokumenty jak: regulamin amatorskiego połowu ryb, ustawa o rybactwie śródlądowym itp. Jak założyć klub wędkarski, kłusownictwo wędkarskie – to tylko niektóre zagadnienia, które również stara się ogarnąć w swoje ramy prawo i przepisy wędkarskie. Każdy okręg czy koło PZW rządzi się dodatkowymi przepisami i regulaminami, które ustalane są na walnych zebraniach. Poza tym, okręgi zawierają między sobą porozumienia, określające zasady korzystania z wód zlokalizowanych na ich terenie. Regulamin PZW i Prawo wędkarskie

Prawo i przepisy wędkarskie

Prawo i przepisy wędkarskie - aktualności


Egzaminy na kartę wędkarską

Wielu z nas zastanawia się jakie pytania będą zadawane na egzaminie na Kartę wędkarską. I wielu miało obiekcje co do przeprowadzanych... 4

Zakaz wędkowania na wodach Wiśle, Skrze, Mołtawie

Część Polaków z kilku województw utraciła prawo do wędkowania na wodach publicznych będących w administracji Dyrektora R Z G W w Warszawie. Zakaz Dyrektora został spowodowany interwencją NIK do Prezesa KZGW. Pozwalam sobie przesłać treść smsa wy… 8

Opłaty za wędkowanie - pomyłka czy bezprawie?

Z niedowierzaniem przeczytałem na stronach RZGW Warszawa Zarządzenie Nr 3 z 8 stycznia 2014 roku, które zmienia załącznik nr 1 i wymaga zezwolenia na obwody nie oddane do rybactwa . Dyrektor uznał się na nich uprawnionym do rybactwa. W nowym załączni… 19

Konfiskata sprzętu wędkarskiego

Dotąd osoba złapana nad wodą z wędką, jeśli nie miała dokumentów do tego uprawniających lub zapomniała zabrać je z domu, musiała liczyć się z utratą sprzętu wędkarskiego. Zabierali go policjanci albo straż rybacka, a sąd musiał tę decyzję potwierdzić… 14

Minister zmusza PZW do przestrzegania prawa

Tą sprawą żyje wędkarska społeczność od kilku miesięcy. Chodzi statut PZW a w zasadzie jego niezgodność z obowiązującym prawem. Sprawa jest naprawdę poważna, dalsze działanie w obecnej formie naraża związek na wiele implikacji prawnych (kwestia legal… 40

Czy RAPR jest obowiązkowy nad wodą?

Jestem członkiem komisji egzaminacyjnej i chciałbym rozwiać Wasze domysły i pomysły na nie. Otóż wszystko zależy od ludzi, od sposobu prowadzenia takiego egzaminu. Nasza komisja zawsze uważała, że należy go traktować edukacyjnie. Była to rozmowa star… 16

Prawo, sens, logika

Gdzie prawo, sens i logika „gospodarki rybacko – wędkarskiej” okręgów PZW w obwodach rybackich na wodach państwowych? Podstawą do odpowiedzi na te pytania są wiedza i otaczająca nas rzeczywistość. Wiedzę czerpałem z ustawy – P… 27

Polskie piekło

Takie działania spowodują to, że nie będzie środków na zakup ryb ani na utrzymanie stawów. Co prawda Zarząd obiecał zarybiać w/w akwen, ale będą to ilości śladowe w porównaniu do tego, co było wpuszczane do wody dotychczas. Pikantności… 12


Sklep


 


Google