Wysokość opłat w 2014 r.

udostępnij: 

uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na:

·     wodach Okręgu PZW w Jeleniej Górze oraz wodach Okręgów
PZW, z którymi podpisano porozumienia, z wyłączeniem łowisk specjalnych;

·     jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w

Międzyrzeczu oraz wodach Landesanglerverband Brandenburgii, Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommeren i Węgierskiego Związku - po spełnieniu warunków
określonych w pkt.

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.


Lp.
Rodzaj
składki
  Wartość  
1.Składka roczna
podstawowa - pełna
132,00
2.Składka roczna
- ulgowa I (50%)

· młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat

· członek odznaczony srebrną odznaką PZW

· członek PZW (mężczyzna) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 65 roku życia

· członek PZW (kobieta) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 60 roku życia


66,00
3.Składka roczna
- ulgowa II (75%)

· członek PZW odznaczony złotą odznaką PZW


33,00
4.Składka roczna
- ulgowa III (100%)

·  członek PZW odznaczeny złotą odznaką PZW z wieńcami

· członek PZW (kobieta i mężczyzna) po ukończeniu przed 30.04.2014 r. 80 roku życia 

0
5.Składka ulgowa -
wnoszona przez członka uczestnika do lat 16
20,00

II. SKŁADKA OKRESOWA DLA CZŁONKA PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką - wyłącznie na wodach Okręgu


Rodzaj
składki - okres                    
  1 dzień     3 dni     7 dni     14 dni   
Składka
okresowa - wody nizinne
20,0030,0040,0070,00
Składka
oresowa - wody górskie
40,0050,0080,00100,00

III. OPŁATA OKRESOWA DLA NIEZRZESZONEGO w PZW

Uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką - wyłącznie na wodach Okręgu 


 Rodzaj opłaty - okres                 
  1 dzień   3 dni    7 dni     14 dni    Roczna  
Składka
okresowa - wody nizinne
30,0040,0070,0090,00350,00
Składka
okresowa - wody górskie
60,0080,00100,00120,00500,00


IV. OPŁATA ZA EGZAMIN


L.P.
Rodzaj opłaty  Opłata  
1.Opłata podstawowa - pełna10,00
2.Opłata ulgowa (50%)  

·    młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat


5,00


3.Opłata ulgowa (100 %)

·    uczestnicy szkółek wędkarskich oraz członkowie uczestnicy  


0  

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE   1. Wnoszący członkowską składkę okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód otrzymuje
dokument „ZEZWOLENIE na amatorski połów ryb wędką". Zezwolenie jest
ważne do 31 grudnia 2014 r. Druk zezwolenia jest bezpłatny.
Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wodach Okręgów PZW wymienionych w zezwoleniu. Wykaz wód wraz ze szczegółowymi przepisami regulującymi zasady amatorskiego połowu ryb na wodach poszczególnych Okręgów, jest zamieszczony na ich stronach internetowych.

2. Wnoszący składkę okresową (członek PZW) lub Zezwolenie jest ważne na zadeklarowany okres i uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką wyłącznie na wodach Okręgu. Zezwolenie wydają zarządy kół PZW oraz biuro Zarządu Okręgu po okazaniu dowodu wpłaty i karty wędkarskiej, a członek PZW dodatkowo legitymacji PZW z wniesioną krajową składką członkowską.
Okazanie karty wędkarskiej nie dotyczy cudzoziemców nie zamieszkujących stale na terenie RP. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Na okres 1 lub 3 dni można uzyskać zezwolenie poprzez pobranie ze strony internetowej Okręgu. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Wniesienie
opłaty okresowej należy dokonać:

· drogą elektroniczną (przelew Internetem), lub

· dokonując wpłaty w banku (na poczcie). 

Zezwolenie okresowe do pobrania      

Druk wpłaty do pobrania                                                          

3. Amatorski połów ryb wędką na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu odbywa się na podstawie ZEZWOLENIA wydanego przez GR Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. Zezwolenie jest ważne na dany rok kalendarzowy. Zezwolenie wydane w latach wcześniejszych podlega przedłużeniu w zarządzie koła lub w biurze ZO. Druk zezwolenia jest bezpłatny. Zezwolenie jest wydawane wyłącznie członkowi PZW, który wniósł składkę członkowską i składkę członkowską okręgową na zagospodarowanie i ochronę wód w kole Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

4.Amatorski połów ryb wędką na wodach Landesanglerverband Brandenburgii i Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommeren oraz wodach Węgierskiego Związku odbywa się na podstawie licencji. Licencję rozprowadza wyłącznie biuro ZO. Biuro ZO dysponuje informacjami o zasadach wędkowania oraz wykazem wód udostępnionych do wędkowania. Licencję mogą wykupić jedynie członkowie Okręgu PZW w Jeleniej Górze.

5.Członek Okręgu, po wniesieniu dodatkowo w określonej wysokości (najczęściej 50%) rocznej składki członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód w Okręgu, z którym zawarto stosowne porozumienie (wykaz na stronie internetowej Okręgu), uzyskuje prawo do amatorskiego połowu ryb wędką ZAKRES
I ZASADY
stosowania ulg i zwolnień w okręgowej składce członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód oraz opłacie za egzamin na kartę wędkarską w 2014 roku 

1. Młodzież nie zrzeszona w PZW do 14 lat, może uprawiać amatorski połów ryb wędką w wodach PZW bez wnoszenia składek członkowskich oraz bez karty wędkarskiej. Wędkowanie może się odbywać wyłącznie w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW posiadającego kartę wędkarską. Osobom tym nie wydaje się zezwolenia.

2. Członek Związku posiadający tytuł „Członek Honorowy PZW" zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu PZW jest zwolniony z wnoszenia składek określonych w tabeli. W czasie amatorskiego połowu ryb wędką jest zobowiązany do posiadania ZEZWOLENIA wydanego na podstawie Ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami.


3. Zasady
wnoszenia składek okresowych i opłat okresowych:

· składka okresowa wniesiona przez członka PZW orazwyłącznie na wodach Okręgu

· przy wnoszeniu składek okresowych nie stosuje się ulg,

Składki i opłaty okresowe wnosi się na konto bankowe Okręgu, natomiast druk zezwolenia można odbierać w biurze Zarządu Okręgu oraz wyznaczonych zarządach kół. Zezwolenia na 1 lub 3 dni wędkowania znajdują się na stronie internetowej Okręgu.

4. Z wnoszenia opłaty za egzamin na kartę wędkarską są zwolnieni:

  • uczestnik szkółki wędkarskiej,
  • członek uczestnik.
5. Uprawnionym do wniesienia opłaty za egzamin w wysokości 50%, za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej lub studenckiej, jest młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do 24 lat


Źródło : Okręg PZW w Jeleniej Górze

 

0
Oceń
(0 głosów)

 


 

Wysokość opłat w 2014 r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł