Okresy ochronne ryb - okres ochronny

Okresy ochronne ryb

 
 

 • Ryba

  Okresy ochronne                 Wymiary ochronne                  Limity ochronne

 • Brak okresu ochronnego.

 • Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 • W rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada. W rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Okres ochronny od 1 października do 31 grudnia.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Okres ochronny od 1 stycznia do 15 maja.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Brak okresu ochronnego. • Brak okresu ochronnego.

 • Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 • Brak okresu ochronnego.

 • Okres ochronny od 1 marca do 31 maja.

 • Okres ochronny od 1 marca do 31 maja.

 • W rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu łososia w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego. W okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

 • Okres ochronny od 1 grudnia do końca lutego.

 • Brak okresu ochronnego.

 • W przypadku pstrąga potokowego od 1 września do 31 stycznia w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San. W rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach. W pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia. Okres ochronny dla pstrąga tęczowego nie obowiązuje.

 • Okres ochronny od 1 stycznia do 31 maja.

 • 1 listopada do 30 czerwca* w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja.

 • Okres ochronny od 1 stycznia do 30 kwietnia.

 • W rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu troci w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego. W okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

 • Okres ochronny od 15 czerwca do 15 lipca.Ogłoszenie płatne


   

Zimowy płyn do plecionek wędkarskich uszczelnia wszystkie pory na powierzchni linki , utrudnia osadzanie się wody i zamarzanie wody na lince. W trakcie wędkowania g…

Zimowy płyn do plecionek wędkarskich uszczelnia wszystkie pory na powierzchni linki , utrudnia osadzanie się wody i zamarzanie wody na lince. W trakcie wędkowania gdy przeciągamy plecionkę przez przelotki, płyn z linki częściowo osadza się na przelotkach, utrudniając gromadzenie się lodu na nich. P…

zobacz całe ogłoszenie »

daj ogłoszenie

zamów reklamę

Karp 11.8 kg 08.05.2015r.

rekordy Twojego Koła PZW »

dodaj swój rekord


Google